За нас

Спортен клуб за хора с увреждания „Доростол 2011“ е създаден през 2011 година. Основната цел на клуба е, интеграция на хората с увреждания, чрез развитие на физическата култура- спорта и туризма. Предметът на дейност на клуба е,  Популяризиране на спортове, адаптирани към специфичните възможности на деца, юноши, младежи и възрастни хора с физически и сензорни увреждания. Спортовете които популяризира клуба са: Канадска борба, Шоудаун, Гол бал, Стрелба с лък, Лека атлетика, Шахмат и други. Клубът подкрепя деца и младежи без увреждания. Съвместните тренировки по канадска борба между хора с увреждания и тези без увреждания е част от интеграционната политика на клуба.